BAŞKANIN MESAJI

Küçükler Holding’in genç şirketlerinden olan Nivak’ı kurduktan sonra, Nivak Yönetim Ekibine şu soruyu sordum; “Sınırlı bir ciro ile yaşayan mütevazi bir şirket mi, yoksa ilk 100 içinde yer alacak bir grup mu olmayı hedefliyorsunuz?”

Takip eden zamanda, şirketlerin gelişimini memnuniyetle izledim ve son olarak tüm çalışanlarla yaptığımız toplantıda ekibe bu kez şunu sordum; “Hızla büyüyen ama 15-20 yıl içinde yaşam döngüsü sonlanan bir kavak ağacı mı olmak, yoksa yavaş büyüyen ancak asırlarca yaşayan bir çınar ağacı mı olmak istiyorsunuz?”

Bu soruyu sormakla birlikte, Nivak’ın gelişim ve finansal başarısını, sürdürülebilirlik ilkesini temel alan bir yaklaşımla ve Kültürel Prensiplerini oluşturup, benimseyerek sürdürme kararlılığını takdirle karşıladığımı ifade etmeliyim.

Vahap KÜÇÜK