14.02.2018 tarihinde teslimini yapmış olduğumuz Fas Ghandi Cadde mağazası müşterimize teslim edilmiştir.