KÜLTÜREL PRENSİPLERİMİZ

Şirketlerimizi geleceğe hazırlamak ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirmek amacıyla kurum kültürümüzü geliştirmek öncelikli hedefimizdir.

Ulaşmak istediğimiz geleceğimizi destekleyecek “ Ortak Kültür ve Ortak Yönetim Kültürünü” tanımlamak ve geliştirmek amacıyla, Sabancı Üniversitesi Geliştirme Birimi (EDU)  ve danışmanlarımızın katkılarıyla 2016 yılı içinde bir proje gerçekleştirdik. Proje kapsamında, çalışanlarımız ve yöneticilerimizin katılımıyla çeşitli çalıştay ve eğitim programları düzenleyerek, gelecekteki ideal iş yapış ve ilişki biçimlerinin tanımlanmasına yönelik çalışmalar yaptık.

Tüm çalışmaların sonunda Nivak Group Kültürel Prensipleri ve Profesyonel İlişki Yönetimi Standartlarımızı hep beraber şekillendirmiş olduk.

Kültürümüzün temel dayanağı olacak ve tüm çalışanlarımızın davranışlarında sürekli referans alacağı Kültürel Prensiplerimizin benimsenmesi, iletişimi ve yayılımının sağlanması, sürekli ve öncelikli hedefimizdir.

Paydaşlarımız olan müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve taşeronlarımızın memnuniyetini artırarak, başarılı iş sonuçlarımızın sürdürülebilirliğini sağlayabileceğimizin bilincindeyiz. Başarımızın sürdürülebilirliğini de ancak Ortak Kültürümüzü geliştirerek yakalayabiliriz.

Başta ben olmak üzere tüm çalışanlarımızın, bu prensipleri benimsemesi, günlük hayatına uyarlaması ve uygun örnek davranışlar sergilemesi yoluyla Kültürel Prensiplerimizin güçlendirilmesini ve sürekliliğini sağlamaktayız.

Aykut Küçük
CEO