İŞE ALMA SÜRECİ

İşe alım süreci Nivak Grup İşe Alım Prosedürü esaslarına göre yürütülmektedir. İşe alım sürecinin temel amacı, grubumuzun Kültürel İlkeleri doğrultusunda doğru işe doğru kişiyi seçmek ve pozisyonun gerekliliklerine uygun adayları gruba kazandırmaktır.

İşe Alım Süreci, iş ilanının yayınlanması ile başlar ve başvuruların gözden geçirilmesi ve sıralı görüşmeler ile devam eder. Başvurusu yapılacak adayın referans kontrolü, ücretinin belirlenmesi ve yazılı olarak iş teklifi sunulması ile sonuçlanır. İşe alınan veya işten ayrılan çalışanlar tüm gruba yazılı olarak bildirilir.

Değerlendirmelerimiz sonunda adaylara geri bildirim verilir. Şirketimize yapılan tüm başvurular, gizlilik ilkesi kapsamında hakkaniyet ve fırsat eşitliği gözetilerek değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRECİ

Nivak Group, çalışanlarının bireysel gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitimleri planlar ve uygular. Eğitim faaliyetleri Nivak Grup Eğitim Prosedürü ve Yıllık Eğitim Planına uygun olarak yürütülmektedir.

Eğitim süreci, çalışanın işe alındığı günden itibaren başlar ve tüm çalışma süresi boyunca devam eder. Eğitimler; Oryantasyon Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Kültürel Gelişim Eğitimleri, Teknik Eğitimler, Liderlik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri, çalışanların ihtiyaç duyduğu alanlarda planlanmaktadır.

İK FORMU